Grup Antonio Gomila

Des dels seus començaments el 1988, ANTONIO GOMILA, SA ha experimentat nombrosos canvis, evolucionant de forma clarament positiva i adaptant-se a les noves expectatives dins del sector de la construcció i serveis. L'objecte social de la companyia, tot i que ha anat evolucionant, donant pas a diverses ampliacions, s'han centrat en la construcció de tot tipus d'obres i instal·lacions, ja siguin públiques o privades, la inversió i promoció immobiliària, la prestació de serveis de proveïment d'aigües, neteja i manteniment, incloent el tractament, depuració, aprofitament, transformació, recollida, emmagatzematge, transport i eliminació d'aigües i residus.

Grup Antonio Gomila

La línia principal de negoci del Grup és la construcció, tot i que, sobretot en els últims anys, s'ha introduït en la concessió d'infraestructures, i en sectors de gran potencial de creixement, pròxims a aquestes activitats, com els serveis urbans i de medi ambient. ANTONIO GOMILA ofereix tots els elements necessaris perquè cada projecte sigui un èxit, solucionant l'espectre complet d'activitats involucrades, com els estudis de viabilitat, l'enginyeria i disseny, la construcció, manteniment i l'explotació. Fins i tot, donada la seva solvent capacitat financera, intervé en l'anàlisi i en l'aportació dels recursos necessaris per al finançament.

Ciclo integral

de l'aigua

Ingenieria

Civil

Actividat de

Edificació

Industrial:

Suport construcció

Serveis:

Urbans y Medioambientals

La força d'un gran grup

ANTONIO GOMILA, S.A. és una empresa amb una implantació a nivell insular i autonòmic i sempre ha pertangut al grup de grans empreses que han participat en el desenvolupament de les infraestructures de la nostra comunitat. Posseeix un personal al servei exclusiu de l'empresa àmpliament qualificat i un parc de maquinària i equips en propietat suficients per executar tots els seus treballs d'una forma correcta i clarament satisfactòria per qualsevol dels seus clients.

La nostra experiència

El Grup ANTONIO GOMILA és un dels majors grups constructors i de serveis del seu àmbit geogràfic de les Illes Balears. Un grup que participa en el desenvolupament de sectors clau per a l'economia com el desenvolupament d'infraestructures. Una empresa compromesa amb el progrés econòmic i social en l'àmbit en el qual està present. La línia principal de negoci del Grup és la construcció, tot i que, sobretot en els últims anys, s'ha introduït en la concessió d'infraestructures.

Objetiu social

L'objecte social de la companyia, tot i que ha anat evolucionant, donant pas a diverses ampliacions, s'han centrat en la construcció de tot tipus d'obres i instal·lacions, ja siguin públiques o privades, la inversió i promoció immobiliària, la prestació de serveis de proveïment d'aigües, neteja i manteniment, incloent el tractament, depuració, aprofitament, transformació, recollida, emmagatzematge, transport i eliminació d'aigües i residus.

Sostenibilitat

En ANTONIO GOMILA, l'aposta pel desenvolupament sostenible és ja una prioritat, i el Grup gestiona activament els seus negocis, incorporant les millors pràctiques en el govern de l'empresa i en relació amb els clients i parts interessades.

Un gran grup

En definitiva, en aquesta presentació del Grup ANTONIO GOMILA es mostra una panoràmica general de l'empresa, i es descriuen i il·lustren els elements més significatius que evidencien la FORÇA D'UN GRAN GRUP DE CONSTRUCCIÓ I SERVEIS.

¿Té alguna pregunta o necessita un pressupost personalitzat ?

971 36 79 45 - C/ Olivar, 26 POIMA Fase III - 07714 Mahón (Menorca) - info@antoniogomila.com