Serveis

Gestió de serveis:

Es tracta d'una línia de negoci que mitjançant la qual ANTONIO GOMILA, SA gestiona serveis relacionats amb l'àmbit urbà i la protecció del medi ambient, a través d'activitats com:
subministrament i tractament d'aigües, gestió de residus sòlids, neteja urbana, construcció, finançament i manteniment de carreteres i béns immobles, gestió d'estacions de depuració d'aigües residuals i prestació de multiserveis i "facility management" a tot tipus de clients.

L'empresa ANTONIO GOMILA, SA està capacitada per realitzar els següents serveis:

SERVEIS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMIENT DE BENS INMOBLES

- Conservació i Manteniment d'Edificis
- Conservació i Manteniment de Carreteres de - Conservació i Manteniment de Xarxes d'Aigua i Sanejament
- Conservació i Manteniment d'Estacions Depuradores
- Conservació i Manteniment de Mobiliari Urbà
- Conservació i Manteniment de Montes i Jardins
- Conservació i Manteniment de Monuments i Edificis Singulars

SERVEIS DE MANTENIMIENT I REPARACIÓ D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS

- Manteniment i Reparació d'Equips i Instal·lacions Elèctriques i Electròniques
- Manteniment i Reparació d'Equips i Instal·lacions de Fontaneria, Conduccions d'Aigua i Gas
- Manteniment i Reparació d'Equips i Instal·lacions de Calefacció i Aire Condicionat
- Manteniment i Reparació d'Equips i Instal·lacions Contra Incendis
- Manteniment i Reparació d'Equips i Instal·lacions d'Aparells Elevadors i de Translació Horitzontal

SERVEIS DE MANTENIMIENT I REPARACIÓ DE MAQUINARIA

- Mantenimient i Reparació de maquinària

SERVEIS DE TRANSPORT

- Transport en General
- Recollida i Transport de tot tipus de Residus

SERVEIS DE NETEJA

¿Té alguna pregunta o necessita un pressupost personalitzat ?

971 36 79 45 - C/ Olivar, 26 POIMA Fase III - 07714 Mahón (Menorca) - info@antoniogomila.com