Sistema de Gestió de Qualitat, Medi Ambient,
Seguretat i salut i I+D+I

El sistema de Gestió de la empresa, el qual integra a més, els sistemes de Prevenció de Riscos i de Medi Ambient

Qualitat:

ANTONIO GOMILA, S.A. té certificat el seu Sistema de Gestió de la Qualitat d'acord amb la norma UNE-EN ISO 9001: 2000 des del mes de novembre del 2003 per AENOR.
Aquest sistema està inclòs en el Sistema de Gestió de l'empresa, el qual integra a més els sistemes de prevenció de riscos i de Medi Ambient. L'autoexigència d'ANTONIO GOMILA, SA ha permès ampliar l'abast del Sistema de Gestió fins a la definició de procediments com ara: millora contínua, recursos humans, planificació econòmica, ofertes i adjudicacions, etc.
Gràcies a l'aplicació sistemàtica de tècniques de millora contínua, els Sistemes de Gestió es beneficien d'una manera permanent d'aportacions de personal de l'empresa, clients i de la societat en general i aquesta acció repercuteix directament en la qualitat de les obres i serveis de els nostres clients i serveis.

Gestió ambiental:

ANTONIO GOMILA, S.A. ens hem compromès a desenvolupar les nostres activitats dins d'un marc de protecció ambiental fomentant la conservació de les àrees on es realitzen les nostres obres, el consum racional recursos naturals, la gestió eficient de residus i la prevenció de la contaminació.

Per a això, treballem en la implicació dels nostres empleats mitjançant formació i conscienciació, i busquem al seu torn la implicació dels nostres proveïdors en una tasca comuna i en benefici de tots, com és la protecció del medi ambient.
El nostre compromís s'ha materialitzat en la implantació d'un Sistema de Gestió Ambiental, que integra la protecció del medi ambient en la nostra gestió general, i pel qual hem obtingut al novembre de 2006 el certificat de gestió ambiental UNE-EN ISO 14001: 2004 d'AENOR

Seguretat i salut:

En matèria de prevenció de riscos laborals, ANTONIO GOMILA, SA ha implantat i certificat per AENOR un sistema de gestió de prevenció de Riscos Laborals basat en la norma OHSAS 18001: 2.007, la qual cosa suposa establir uns requisits que permeten un major control sobre els riscos i una millora en l'exercici de la seguretat i salut dels treballadors, millorant contínuament el sistema de gestió de prevenció, podent demostrar aquesta conformitat a tercers.
S'han desenvolupat plans preventius i d'actuació dirigits a la millora contínua en la gestió de la prevenció, integrant l'activitat preventiva en tots els nivells de l'organització, facilitant els canals de comunicació amb l'equip humà i promovent activitats de sensibilització, formació, consulta i participació dels treballadors.

I+D+I:

ANTONIO GOMILA, S.A. és una organització que evoluciona contínuament, adaptant-se a les necessitats dels seus clients ia les demandes de la societat. el procés de diversificació que està experimentat en aquests anys ha suposat abastar un ampli ventall d'activitats que afronten la innovació i el desenvolupament de forma diferent, però decidida.
A través d'aquest compromís amb el desenvolupament tecnològic ANTONIO GOMILA, SA respon a la creixent demanda de millores en els processos, avenços tecnològics i qualitat de servei per part dels clients i de la societat.

La implicació amb la investigació, el desenvolupament i la innovació ha quedat palès amb la consecució del Certificat per part d'AENOR de Projectes de I + D + I al setembre de 2.012 del Projecte Recuperació, Reciclatge i Reutilització de Restes d'Excavació ..

¿Té alguna pregunta o necessita un pressupost personalitzat ?

971 36 79 45 - C/ Olivar, 26 POIMA Fase III - 07714 Mahón (Menorca) - info@antoniogomila.com